Tarihçe

Karagümrük Tarihi – Bina İhtiyacı ve Medresenin Kulüp Oluşu

Günden güne bir gelişme halinde olan Karagümrük Kulübünün, yersizlik yüzünden şurada burada barınması ve bu arada kıymetli eşya ve levazımının harap olması göz onünde tutularak artık bu kulübe lâyık olduğu veçhile, behemehal bir yerin temini zaruret haline gelmişti. Bir müddet C.H.P. binasının tek odasında sıkışık durumda bulunan Karagümrük Kulübü, bu binanın Nahiye Müdürlüğüne tahsis edilmesi dolayısıyla, bilmecburiye oradan çıkılarak, Karagümrük D.P bucak lokalinde bir köşeye yerleşti.

Çarkı kırılası felek, burada da kulübe yarenlik etmedi. Kısa zamanda bu yerden de ayrılmak mecburiyeti hasıl oldu. D.P. ile Kulübün işgal ettiği bina, sahibi tarafından tahliyesi istendi ve bir ay içinde çıkarılmasına dair müsaade verilmişti. Bundan böyle yersizlik babında çok kritik bir durum arzettiğini gören ve hisseden kulübün ileri gelenleri hep beraber münasip bir yer ararlarken, bulundukları binanın çıkma müddeti de gelmişti.

MEDRESENİN KULÜP OLUŞU

Nihayet, Atikalipaşa Zincirli Kuyuda bulunan, Baba Halil medresesine el atıldı. İsmail Hakkı Özbaşaran, Celâl Odman, Muammer Çakmay, Niyazi Özüpek, Dr. Ömer Faruk Sargut, Sırrı ve Hüseyin Doğaner’in gayretli çalışmaları ile adı geçen medreseyi, Şehir Meclisinden çıkarttıkları bir kararla, Karagümrük Kulübüne intikal ettirdiler.

Fakat medrese o kadar viran, o kadar mezbelelik bir halde idi ki, içinde bulunan 4 küçük, 2 büyük odalardan ancak biri alelacele tanzim edilerek Kulüp, eşyalarını buraya nakletti. Bu sıralarda amatör olan kulübün son idare heyetini teşkil edenlerden Celâl Odman, Nuri Acarçiçek, Rıza Eğinlioğlu, Ömer Öge, Cahit Candan, Şevket Karagözler, Ulvi Doğruman ve Ahmet Aydm’ın bilfiil çalışmaları ve muhitin, üyelerin ve kulubü sevenlerin yaptıkları maddi yardımlarla kısa bir zamanda medrese güzel bir hale getirildi.

Bundan sonra idare heyetleri yerlerini diğer arkadaşlarına bıraktıklarında gelenler, gidenlerin izi üzerinde yürümektedirler. Daha mü tekâmül bir hale gelen kulübün büyük salonu, 1 İdare Heyet odası üyelerin daimi oturdukları bir diğer oda ile bir malzeme odası, 3 odası da tamir edildi. Bu arada (00) numaraları da kullanılacak hale gelmişti. Ayrıca Kulüp, terkos da alarak su ihtiyacını da temin etmişti. Telefonu da mevcuttu. Cümle kapısının sağ ve solunda evvelce çok pis ve harap bir halde bulunan Evliyaların mezarları da duvar çekilmek suretiyle mezbelelikten kurtarılmış ve kulüp düzene girmişti.

PROFESYONELLİĞE MEYİL

Zaman ve zemine uymak mecburiyeti ile Kulüp âzalannda Profesyonel olmak tezi ortaya atıldı. Sebep olarak da Amatör kaldıkça bünyesinde yetişen, istidatlı futbolcularının birer birer Profesyonel Kulüplere gitmeleri gösteriliyordu. Nitekim de dedikleri doğru idi. Bu yuvadan yetişmiş kıymetlerden Naci Erdem Fenerbahçe’ye, Ahmet Berman Beşiktaş’a, Cahit Candan, Ahmet, Karlıklı Adalete, İsmail Kurt Galatasaray’a ve Ali Rıza Ankara D. Spora girmişlerdi. Bundan böyle Karagümrük Kulübü, Amatör, kaldığı müddetçe istikbalini karanlık görüyordu. Bu mevzu ile alâkalı, 1955 yılı toplantısına kulüp üyelerini davet etti. Yapılan Kongrede uzun müzakerelerden sonra, teklif reye kondu ve Karagümrük Kulübünün Profesyonel olmasına ittifakla karar verildi.

İdare Heyetine de şu zevatlar seçildi:

Celâl Odman (Başkan), Şevket Karagözler, Ulvi Doğraman, Mehmet Türkten, Ali Rıza Eğinlioğlu, Ah¬met Aydın, Hüsnü Dinçer, Nuri Açarçiçek, Ömer Öge.

Kulüp Doktoru: Ömer Faruk Sargut.

Murakıplar: Muammer Çakmay, Niyazi Özipek, Hüseyin Doğaner.

Haysiyet Divanı: Hukuk Profesörü Naci Şensoy (merhum) ve muharir Seyfettin Orhan Çağdaş. Fahri Başkan: Ziya Yazgan

Dünden Bugüne Karagümrük Gençlik Kulübü – 1926 – 1982

Asaf Ayçıl

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Başa dön tuşu