Tarihçe

Karagümrük Tarihi – Cumhuriyetin İlk Tarihi

İstanbul’da evvelce kurulmuş olan birkaç Spor Kulübüne ilâve olarak, Cumhuriyetin ilk yıllarından itibaren yer yer açılmaya başlayan semt Kulüplerinin bilhassa Futbol üzerindeki faaliyetleri geniş bir ilgi topluyordu.

Bir zamanlar gençler arasında olduğu kadar orta yaş kimselerin de rağbet ettikleri Tulumbacılık semt semt dolaşan üstünlük iddiaları içinde artık Tarihi seyrini tamamlamıştı.

20 inci asrın en yaygın Sporu olan Futbol, oynayanlar kadar seyircilerine de heyecanlı anlar yaşatı­yor, gitgide çok geniş bir taraftar zümresini kendine çekiyordu.

İstanbul’un en eski semtlerinden olan Karagüm­rük muhitinde Futbol topu 56 yıl önceleri mahalle aralarında ki arsalarda görünmeye başlamıştı. Karagümrüklü gençler, kısa bir müddet sonra iki ayrı te­şekkül halinde iddialı maçlar yapmaya başlamışlardı.

Bu iki guruptan birisi (Acı çeşme gençleri) diğeri (Karagümrük gençleri) adın, taşıyorlardı. Bu iki teşekkülün aralarında yaptıkları iddialı maçlar hayli çekişmeli oluyor, büyük bir ilgi topluyorlardı.

O zamanlar Futbol oynayan gençlerden şimdi isimlerini hatırlayabildiklerimi yazıyorum:

Cemil (Jandarma Yarbayı, Emekli); Mahmut Ali, Alaettin, Abdullah (Horoz), Mustafa İzmirli (Merhum) Rahmi, Lem’i (Yarbay, Emekli) Hamza, Bahri, Naz- mi, Kadri (Muhtar) Foti, Aleko, Uzun Tahir, Bedri, Davut, Rüstem, Berber Sadık, Canip, Avni, Sami (Çe­te). Ayrı takımlar halinde çalışan bu gençler civar semt kulüpleriyle karşılaşmak istiyorlardı. Büyük bir semtin temsilcisi olarak ayrı ayrı maçlar yapmayı doğru bulmadıklarından araya girenlerin teşebbüsle­ri ve kendi istekleriyle bir Kulüp çatısı altında birleş­meyi kararlaştırdılar.

Her iki gruba mensup gençlerin gösterdikleri an­layış ve fikir birliği ile mahalle oyunundan ayrılıp teş­kilatlı bir Kulüp etrafında toplanmaları mümkün ol­du. Birleşme uğrunda çalışarak gençlere önderlik ya­panlar, Karagümrük grubundan: Abdullah (Horoz, Mustafa İzmirli, Cemil (J. Yarbay). Acıçeşme grubun­dan : Alaettin, Nazmi, Bedri, Minareci İzzet (Merhum)

Nihayet beklenen gün geldi:

Karagümrük Kulübünün unutulmaz siması Muh­tar Bey’in (Merhum) yardımı ile 1926 yılı ilkbaharın­da gençler aralarında topladıkları para ile İşkembeci Malik Sokağında bir lokal temin ettiler. Resmi forma­lite ikmal edilerek “Karagümrük İdmanyurdu” res­men kuruldu. Kulübün ilk Başkanlığına Arnavut Fey­zi Efendi seçilmişti.

KULÜP FORMASININ TESPİTİ

Acıçeşme gençleri Siyah-Beyaz renk üzerinde du­ruyorlardı. Karagümrük tarafı da, ilk defa Kadıköy’de Ünyon Sporun bir maçını seyrettikleri zaman bu Ku­lübün Lacivert-Kırmızı, forması pek hoşlarına gittiğin­den bu renkler üzerinde iddia ederlerken araya gi­renler her iki tarafı da ikna eden bir neticeye ulaş­tılar.

İlk nazarda akla Karagümrük Tulumbacılarının (Zamanın Sporcuları) renkleri gelmişti. Her semtte o zamanın Sporunu temsil eden Tulumbacıların ayrı ayrı renkleri vardı (Bugünkü Spor Kulüpleri gibi). Karagümrüklü Tulumbacılarda Kırmızı fanila, Siyah paçalı külot giyerlerdi. Bu yüzden yeni kurulan Kara­gümrük İdman Yurdu’nun forması Kırmızı-Siyah ola­rak ittifakla kabul edildi.

Kırmızı zemin üzerine Siyah çubuklu formaları ile ilk maçlarını Beyazıt Harbiye Nezareti Sahasında, aynı günlerde kurulmuş olan Davutpaşa Kulübüne karşı oynadılar. Bu fevkalâde heyecanlı maçı Karagümrüklüler 2-1 kazanmışlardı.

İlk maç, ilk galibiyet… Karagümrüklülere hayli uğurlu geldi. Geniş bir taraftar kitlesi toplanmaya başlamış, futbol oynamaya hevesli gençler kulüp kad­rosuna kuvvet katmakta yarış ediyorlardı.

Bu maçtan sonra müteakip haftalarda aynı saha­da, İstanbul Spor, Süleymaniye, Sebat, Şehzadebaşı Mümarese-i Bedeniye, Kumkapı gibi muhtelif Kulüp­lerle maçlar yapıyorlar ve iyi dereceler alıyorlardı. Bir sene sonra 1927 yılında Kulüp faaliyeti geniş­lediğinden mahalle arasından çıkıp o zaman Karagüm­rük Semtinin ana caddesi olan (Yeni yol yapılmak üzere iken) Hasan Fehmi Paşa Caddesi üzerinde bugünkü Aysu sinemasının (Zincirlikuyu hamamı) bitişiğindeki lokale taşındılar.

Sadece Futbol değil, diğer spor brançları ile de ayrıca meşgul olmaya başladılar.

Boks, Atletizm ve Bisiklet kollarında gençler bü­yük faaliyet sarf ediyorlardı.

Boks grubunun başında, Sultanhamamlı Fahri ça­lışıyor. Atletizm kolunda, Münir, Sabahattin, Şükrü gençleri hazırlıyor Bisiklet kısmında ise, merhum Caker Yazaroğlu (G. S. Candemir’in Kayınpederi) genç­lere önderlik yapıyordu.

1927 yılı böylece Karagümrük için başarılarla do­lu bir yıl oldu. Civar semtlerden akın halinde üyeler geliyor, gençler Kulüp çalışmalarına katılıyorlardı. Unkapanı’nın faal gençlerinden Şevket, Rıdvan; Remzi, İbrahim, Fazıl vs. bu sıralarda Karagümrük kulübünde çalışıyorlardı. Kulüp çalışmalarından fevkalade mütehassıs olan bu gençler kendi muhitlerinde yeni bir kulüp açmak hevesiyle Karagümrük’ten ay­rıldılar ve Unkapanı Kulübü’nü kurdular. Karagümrük artık bir mektep gibiydi. Bu ocaktan bir hayli is­tidatlı genç yetişip etrafını faydalandırıyordu. Kulü­bün antremanları pazar yerinde yahut Kariye’nin ar­ka bahçesinde yapılıyordu.

Gece Antremanları

Gündüzleri antrenmanlara işleri dolayısıyla katılamıyan gençler, Antrenmanlarını yapmak mecburi­yetinde kaldıkları için kendilerine Saha olarak o za­manlar yeni açılmış olan Fevzipaşa Caddesinde bugün Atikali eski Tramvay durağının bulunduğu yerde Fut­bol oynarlarken diğer bir kısım gençler Rami istikametinde koşu yaparlar, bisiklet yarışları da olurdu.

Dünden Bugüne Karagümrük Gençlik Kulübü – 1926 – 1982

Asaf Ayçıl

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Başa dön tuşu